Susanne Grunkin

Landskabsarkitekt og frmd. Danske Landskabsarkitekter @ JJW Arkitekter

Susanne er faglig leder af landskab hos JJW Arkitekter. Derudover i 2015 tiltr├ądt som formand for Danske Landskabsarkitekter.