Rene Kural

lektor, ph.d. @ KADK

René Kural er lektor, ph.d., og leder af forskningsenheden Activity- and Health-enhancing Physical Environments Network (APEN) på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Ved siden heraf er han selvstændig praktiserende arkitekt med René Kural Tegnestue. René Kurals forskningsinteresser ligger i synergien mellem det byggede miljø og sundhed med særlig fokus på spontan, fysisk aktivitet.

René Kural var indtil 2015 leder af Center for Idræt og Arkitektur samt selvstændig praktiserende arkitekt. René formulerede Centrets profil og indsatsområder og havde siden Centrets start i 2002 medvirket i hovedparten af dets forsknings-, formidlings-, rådgivnings og udviklingsopgaver for danske og udenlandske kommuner, arkitekttegnestuer, styrelser og fonde. På hans egen tegnestue har han bl.a. udført visionsplanen omkring den ny super arena ved Messecenter Herning.

René Kural er forfatter til syv bøger, hvoraf den seneste Bike Town Tokyo er udført i samarbejde med Yoshiharu Tsukamoto fra Atelier Bow Wow. Desuden har René bidraget med et stort antal artikler og kronikker om moderne arkitektur og byplanlægning til danske og internationale magasiner, antologier og aviser. Endvidere har han optrådt som forelæser i Asien og de fleste nationer i Europa.

René Kural modttog i 2013 Den Olympiske Komités IOC/IAKS bronze Award for sin deltagelse i udvikling af Herning Fodboldeksperimentarium sammen med GHB Landskabsarkitekter. Samme år modtog han Presidents Award fra Tokyo University of Science.

Endelig besidder René Kural en række faglige ombud og hverv ved bl.a. at være det danske medlem i Union Internationale des Architectes (UIA), Sports and Leisure Group, medlem af Idrættens Tænketank i Københavns Kommune, udpeget medlem af censorkorpset for universitetsuddannelserne i idræt samt reviewer for Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.