Lars Brøndum

Biolog @ Naturhistorisk Museum Aarhus

Lars Brøndum er biolog og projektansat på Naturhistorisk Museum. Han har en baggrund som naturguide og formidler på Naturhistorisk Museum og i Nationalpark Mols bjerge.