[rev_slider_vc alias=”main_test”]

RETHINK

Aarhus er EUROPÆISK KULTUR-HOVEDSTAD 2017 og skaber med temaet LET’S RETHINK et kulturelt laboratorium, hvor alternative løsninger kan spire og gro. Også på det grønne område! Det er den fantastiske ramme for vores konference, der afholdes som et open space-arrangement i et stort telt ved Botanisk Have, hvor alle oplæg, debatter og spisning finder sted. Konferencen byder selvfølgelig på en række spændende faglige temamøder og ture i kulturhovedstaden.

Byudvikling

Hvordan udvikler og gentænker vi de grønne områder, bæredygtighed og naturen i byerne, når vi fortætter, by- udvikler og bygger i stor stil og pladsen samtidig bliver mindre og mindre?

Borgerinddragelse

Hvordan får vi lavet gode byrum med liv 24/7 og hvordan inddrager vi borgerne i brugen og udviklingen af deres egen by?

De grønne områder

Hvordan får vi det grønne i byudviklingen på den politiske dagsorden? Og kan det betale sig?

OPLÆGSHOLDERE.........mød bl.a. andre:

plus

Anja Bo

Moderator.dk

plus

Jacob Søndergaard

plus

Niels Peter Mohr

Aarhus Kommune

plus

Kirsten Lund Andersen

Aalborg Kommune, Park- og Naturforvalterne

plus

Jacob Bundsgaard

Socialdemokratiet

plus

Rene Kural

KADK

plus

Jens Troelsen

Syddansk Universitet

plus

Kristian Würtz

Teknik og Miljø

plus

Hosea Dutschke

Aarhus Kommune

plus

Hans Jørgen Hvitved

DGI Østjylland

plus

Tom Nielsen

Arkitektskolen i Aarhus

plus

Morten D.D. Hansen

Naturhistorisk Museum

plus

Susanne Grunkin

JJW Arkitekter

plus

Jon Pape

Københavns Kommune

plus

Henrik Lehmann

Nordea Fonden

plus

Bente Lykke Sørensen

Aarhus Kommune

plus

Lars Brøndum

Naturhistorisk Museum Aarhus

plus

Hans-Bo Hyldig

FB Gruppen

PROGRAM

Registrering og ankomst – Med kaffe

1 time

Åbning og velkomst – Dagens tema

Moderator, journalist Anja Bo. Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune. Formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune  

15 min

Dagens tema
Hvordan får vi lavet gode byrum der inviterer og motiverer til det sunde liv – og hvordan inddrager vi borgerne i brugen og udviklingen af deres egen by?
Byudviklingen og fortætningen tager fart og digitalisering ændrer vores liv grundlæggende samtidigt med at livsstilssygdommene og over-vægt rammer flere og flere. Hvordan kan vi som fagfolk håndtere udfordringen og skabe rammerne for et sundere liv for flere mennesker. Det handler ikke kun om sport, men om at være ude og at være aktiv i fællesskab.

Jacob Søndergaard

Keynote: Om byer, sundhed og motivation til at tænke nyt og ændre adfærd

Jacob Søndergaard sætter med sin baggrund i humanfysiologi gang i dagens program. Om betydningen af grønne omgivelser, fællesskaber og hvordan man motiverer til et sundt liv. Jacob har bl.a. trænet de fem jyske håndværkere i ”Rigtige mænd” på DR og coacher eliteidrætsfolk, erhvervsledere og toppolitikere.

45 min

Jacob Søndergaard

Anja Bo

Open Space om dagens tema: Powerpoint-fri zone!

Fælleskonferencen gennemføres med korte 10 min. debatoplæg fra personer med forskellige vinkler på dagens tema. En række debattører og konferencedeltagerne udfordrer og perspektiverer i bedste folkemøde-stil. PowerPoint-fri zone! Moderator journalist Anja Bo. Mød bl.a. andre:

 • Rådmand Kristian Würtz, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
 • Arkitekt Rene Kural, Kunstakademiets Arkitektskole
 • Professor Jens Troelsen, Syddansk Universitet
 • Direktør Hosea Dutchske, Aarhus Kommune
 • Formand Hans Jørgen Hvitved,DGI Østjylland
Der tilføjes løbende debattører til plakaten…  

1 time + 15 min

Anja Bo

Kaffepause og overgang til temamøder

Eftermiddagen byder på 6 spændende temamøder, hvor du sammen med fagfolk fra Aarhus Kommune og lokale ildsjæle kan høre mere om nogle af de projekter, hvor Aarhus arbejder med at udvikle og understøtte bæredygtig og grøn byudvikling, borgerinddragelse og friluftsliv. Ved tilmeldingen skal du vælge eet af delmøderne. Bemærk at der er maksimalt deltagerantal på det enkelte delmøde.

1 time

Temamøde 1: Foreningslivet ved Aarhus Å

Faglig kanotur på Aarhus Å med fokus på alle de nyetablerede faciliteter til foreningslivet og til aarhusianerne generelt. Der er plads til 3 i hver kano – to skal ro og en skal nyde turen.

3 timer

Temamøde 2: Ambitiøs byfornyelse af Gellerup

Gellerup er under forandring og er godt på vej til at blive en attraktiv bydel i Aarhus. Kom med på guided tour i området med fokus på Aarhus’ nye bypark Under overskriften ’Fra udsat boligområde til attraktiv bydel’ udvikles Gellerup i disse år massivt. Kodeordet er gennemgribende fysiske forandringer, som skal være med til at gøre Gellerup til et aktiv i Aarhus. Nye boliger, et helt nyt vejsystem og nye erhvervsbyggerier er på vej op ad jorden. Centralt er også en ny bypark, hvor et nyt sports- og kulturcampus spiller i central rolle. Byparken skal skabe en grøn kile fra Hasle bakker i nord til Brabrandsøen i syd og skal blandt andet give rekreative muligheder til brugerne af parken. Blandt andet er områdets klatreklub og fodboldklub centrale i udviklingen og bliver meget synlige i parken. Kom med på en guided tour i området og se nærmere på Danmarks’ mest ambitiøse byudviklingsprojekt.

3 timer

Temamøde 3: Fifty shades of green

Når borgerne udvikler deres egen by, bliver det til projekter i mange afskygninger af grønt. Kom med på en oplevelsestur og bliv klogere på en by i forandring. Vi skal udforske byens puls, og se eksempler på hvordan byen udvikler sig nedefra. Vi skal opleve mellemrummene igennem aarhusianernes øjne, men også blive klogere på, hvordan vi som kommune kobler byens rum med folkeligt ejerskab, og understøtter en god by for alle.

3 timer

Temamøde 4: Riis Skov – Byskov med høj puls

Fitness, friluftsliv og udsigt over byen. I en af Danmarks mest besøgte skove er der kamp om pladsen. Ikke langt ude i skoven, men lige midt i det hele. Riis Skov blev foræret som byskov til aarhusianerne af Dronning Margrethe I i 1395, og skoven er med sin centrale beliggenhed fortsat et kæmpe aktiv for byen. Men hvordan skaber man plads til det hele, uden at brugerne kommer i vejen for hinanden og hvordan sikrer man naturværdier og skovudvikling på langt sigt, når brugen er så intens?

3 timer

Temamøde 5: Bispetorvet – skoven i byen

Hvordan gør man det centrale Aarhus mere grønt, når der er mangel på plads og utallige ønsker til anvendelsen? I forbindelse med Festugerne i Aarhus er udviklet en praksis for skitsering af byrum i 1:1. En praksis, der resulterer i aktive, midlertidige byrum, som giver borger og byplanlæggere muligheder for kropsligt at erfare, hvordan ændringer af byens morfologi kan udvikle det fælles mentale rum. Som en udløber af eksperimenterne er udviklet et længerevarende eksperiment på Bispetorvet i Aarhus – ud fra samme grundide om dialog, skitsering og midlertidighed, som væsentlige elementer i en politisk, borgerinvolverende proces. Bispetorv skal ses som udvikling fra det grønne festugeprojekt i 2010, hvor der opstod en skov på Store Torv. Byens borgere tog skoven til sig med en forrygende entusiasme, og det har været generator i udviklingen af Bispetorv til et grønt byrum med mulighed for en varieret anvendelse.”

3 timer

Temamøde 6: Rethink Activism Folkefestival

Aktivister gentænker byen nedefra 1:1. Det gamle industriområde på Sydhavnen omdannes i tre dage til en midlertidig by i byen. Byrummet og alle de klassiske institutioner gentænkes nedefra når ildsjæle, iværksættere og aktivister bygger på det, der findes og skaber det, der mangler. Under konferencen er opbygningen i fuld gang.

3 timer

Middag i teltet ved Botanisk Have

1 time + 30 min

Niels Peter Mohr

Planer på slap line

120.000 flere indbyggere og 70.000 nye arbejdspladser! Sådan lyder udsigten for Aarhus i de kommende år som kommunens forslag til kommuneplan 2017 skal forholde sig til. Det betyder bl.a., at parker og grønne områder inden for Ringvejen skal opgraderes for de skal betjene flere. Rammerne for børn i byen skal også forbedres. Det er nogle af ambitionerne i forslaget til kommuneplan som er i høring. Ved kommuneplanchef Niels Peter Mohr, Aarhus Kommune

1 time

Niels Peter Mohr

Kommuneplanchef ved Aarhus Kommune

Morgeaktivitet, løb, havbad eller morgengymnastik

1 time

Keynote: Hvad skal vi med naturen i byen? – Dagens tema

Museumsinspektør Morten D.D. Hansen, Naturhistorisk Museum

30 min

Dagens tema
Den Gode By er Grøn – men kan det betale sig?
Hvilken plads har grønne byrum, bynær natur og rekreative faciliteter i byudviklingen og på den politiske dagsorden? Vi oplever en stigende byfortætning i de større byer og at de grønne områder og frirum i byen er under pres til fordel for mere byggeri og infrastruktur. Hvorfor? Og kan det betale sig, når vi tager sundhed, livskvalitet og sociale aspekter med i regnestykket? Vi hører nogle spændende oplæg og tager debatten med en række markante debattører.

Open Space om dagens tema: PowerPoint-fri zone!

Fælleskonferencen gennemføres med korte 10 min. debatoplæg fra personer med forskellige vinkler på dagens tema. En række debattører og konferencedeltagerne udfordrer og perspektiverer i bedste folkemøde-stil. PowerPoint-fri zone! Moderator journalist Anja Bo   Mød bl.a. andre…

 • Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus
 • Landskabsarkitekt Susanne Grunkin, fmd. Dansk landskabsarkitekter
 • Direktør Hans-Bo Hyldig, FB gruppen
 • Centerchef Jon Pape, Københavns Kommune
 • Direktør Henrik Lehmann Andersen, Nordea Fonden
 • Chef for Bolig og Projektudvikling, Bente Lykke Sørensen, Aarhus Kommune

2 timer + 30 min

Frokost

1 time

Bæredygtig og grøn byudvikling

 • Rådmand Kristian Würtz, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
 • Biolog Lars Brøndum, Naturhistorisk Museum

1 time

Kaffepause og overgang til temamøder

Eftermiddagen byder igen på 6 spændende temamøder, hvor du sammen med fagfolk fra Aarhus Kommune og lokale ildsjæle kan høre mere om nogle af de projekter, hvor Aarhus arbejder med at udvikle og understøtte bæredygtig og grøn byudvikling, borgerinddragelse og friluftsliv. Ved tilmeldingen skal du vælge eet af delmøderne. Bemærk at der er maksimalt deltagerantal på det enkelte delmøde.

1 time

Temamøde 1: Øhaver, havnebad og strandbar

Aarhus Ø, Byudvikling af havneområder. ’Rundtur på Aarhus Ø, hvor vi hører om baggrund og ønsker for den nye bydel. Vi hører om de selvgroede rekreative tiltag som Strandbaren og Øhaverne. Mange bygninger står færdige og Havnebadet er på vej, men hvordan sikrer vi det gode liv mellem husene.

3 timer

Temamøde 2: Gror der noget på havnen

Kom med og oplev hvordan Aarhus Kommune udbygger og indretter den nye urbane havnefront. Hvordan skaber vi liv, leg og ophold for alle på den nye store Havneplads og området omkring Dokk1. Oplev også hvordan klitlandskabet kan bringes fra Vesterhavskysten og til Havnefronten i Aarhus.

3 timer

Temamøde 3: Godsbanerne – Byliv før byrum før bygninger

Centralt i Aarhus finder vi Godsbaneområdet. Et område der i mange år lå ’forladt’ hen, men hvor kommunen for små 7 år siden gav området frit. I dag bobler området af kreative energi, og mindre virksomheder skyder i vejret. Her dyrkes fællesskabet og det gode naboskab. Vi besøger miljøet, høre om området, fremtidens forandring og ikke mindst hvad midlertidigheden har af betydning for det mere permanente.

3 timer

Temamøde 4: Fra Losseplads til Landskabslegeplads

Vi cykler langs åen ud til Eskelund. En gammel losseplads som nu er ved at udvikle sig til et landskabslaboratorium. Hør historien om landskabslaboratoriet og oplev eksperimenter med landskab, som vil afprøve og demonstrere nye driftsformer ved hjælp af punktvise indsatser frem for fladedrift.

3 timer

Temamøde 5: Vild natur i velfriseret by – Bynatur og fremtidens grønne områder

Vi gentænker, hvordan man kan give naturen plads i byen. Hvad kan vi gøre her og nu? Hvordan kan vi arbejde med naturindholdet i det langsigtede perspektiv? Kan vi få mere naturindhold ved blot at ændre driften på et areal, eller skal der mere til. Kan man have bynatur og brændenælder i den fine park og i springvandet, og hvad er konsekvenserne for driften? Du kan også prøve kræfter med høslet, der giver plads til mere biodiversitet. Turen kommer bl.a. forbi Vennelystparken, Ringgaden og Vestervang.

3 timer

Temamøde 6: Sank, snit og Smag på Aarhus

Smag på Aarhus projektet Kom med på tur i det spiselige Aarhus, hvor vi sanker undervejs. Smag på Aarhus er et natur- og madprojekt, hvor aarhusianerne sammen med Aarhus Kommune skaber grønne byrum fulde af smag. Alle kan være med, lave spiselige byrum og afholde arrangementer. Samtidig bliver den spiselige natur formidlet, så flere aarhusianere opdager det mangfoldige spisekammer, som naturen i og omkring Aarhus byder på.

3 timer

Festmiddag i samarbejde med Smag på Aarhus… og delmøde 6!

Musik og underholdning

3 timer +

Grøn Basar i teltet: 10 borde og 10 emner

Emner/problematik blandt andet hentet fra de 2 foregående dages debatter og oplæg. Bordvært giver ultrakorte oplæg. Mød organisationer, studerende og udstillere og kom et spadestik dybere med den grønne faglighed.

3 timer

Frokost

1 time

Human Nature – en anden slags teaterforestilling

Som afslutning på Rethink får vi er særforestilling af forestillingen Human Nature.   HUman NAture gentænker teateroplevelsen med 3D lyd. Publikum udstyres med hovedtelefoner og drages ind i et unikt sanseunivers, der tematiserer vores forhold til naturen. Nukâka Coster-Waldau spiller den moderne kvinde med mand og barn, som søger at genskabe forbindelsen til naturen. Hun færdes i et krydsfelt mellem det etablerede, et nyt bekendtskab og sanselige møder med naturen. Og med 3D lyden kommer vi helt tæt på: Hvisken i øret, kriblende myrer i bladene, bækkens rislen, skovens dybe...

1,5 time

Fuldt program for Danske Parkdage 2017 i Aarhus

Kontakt

Alle spørgsmål om tilmelding besvares af Organicer
Tlf. 9627 2227
E-mail: mail@organicer.dk

Formand for Park- og Naturforvalterne v. Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune
Tlf. 2520 2250
E-mail: kla-teknik@aalborg.dk

Park- og Naturforvalternes sekretariat v. Michael Nørgaard
Tlf. 4097 4444
E-mail: sekretariat@parkognatur.dk

Aarhus Kommune v. Stine Rytter Bengtsson
Tlf. 8940 4019
E-mail: stbe@aarhus.dk

Naturhistorisk Museum, Aarhus v. Lars Brøndum
Tlf. 2336 1662
E-mail: lars@nathist.dk

Det Store Telt v. Botanisk Have
Peter Holms Vej
8000 Århus C

Tilmelding

Samarbejdspartnere

RETHINK arrangeres i et samarbejde mellem:

Sponsorer

RETHINK er sponsoreret af: